• Praliny Aleksandra kuferek

Praliny Aleksandra kuferek

opak. jednostkowe 1 szt.

waga 250 g

opak. zbiorcze 10 szt.

kart. na palecie 44